5G åpner døren for robotene

Bedrifter står overfor et vendepunkt lik det vi har sett i tidligere industrielle revolusjoner. Med neste generasjons mobilnett rundt hjørnet er ikke spørsmålet lenger om roboter kommer til å ta sin plass i samfunnet, men når og hvordan.


I nær fremtid vil roboter hjelpe bedrifter å ta beslutninger, stille diagnoser og kjøre oss til jobb. Foto: NTB Scanpix

I den første industrielle revolusjon gikk industrien fra håndverk til fabrikkproduksjon. Du husker kanskje Spinning Jenny? Den andre industrielle revolusjon introduserte serie- og masseproduksjon av forbrukervarer (vaskemaskiner og kjøleskap m.m). Den tredje, som vi er i nå, er drevet av internett og datateknologi. Selv om vi historisk sett kun har vært i den sistnevnte epoken siden 1969, snakker vi allerede om en fjerde revolusjon, den som pågår i industrien. Den digitale revolusjonen, også kalt IoT (Internet of Things), som peker mot en fremtid hvor maskinene begynner å snakke sammen og roboter får en stadig mer sentral rolle i samfunnet.

Fra manuelt til tenkende arbeid

Fellesnevneren for de nevnte revolusjonene er at industrien har kunnet produsere flere varer og tjenester raskere, og med færre hender. Samtidig har kundene fått nye produkter og lavere priser. Robotene har til nå tatt hånd om rutinepreget grov- og presisjonsarbeid. Nå nærmer vi oss en situasjon hvor robotene går fra å assistere til å bli en tenkende aktør. De kan ta selvstendige valg eller hjelpe oss i å fatte beslutninger. Inntoget av kunstig intelligens handler ikke om at mennesker skal bli overflødige, men at vi skal få muligheten til å gjøre mer og gjøre det bedre.

Allerede i 1996 produserte teknologiselskapet IBM roboten Deep Blue som kunne beregne og utføre det optimale trekket i et sjakkparti. Ved å analysere motstanderens trekk og evaluere 200 millioner posisjoner på sjakkbrettet vant Deep Blue det andre sjakkpartiet mot tidligere verdensener Gerry Kasparov i 1997. Siden den tid har tenkende roboter utviklet seg eksponentielt. I 2014 ga venturefondet Deep Knowledge Venture fra Hong Kong, styreplass og stemmerett til et program og algoritme kalt Vital. Den bistod med investeringsanbefalinger for å øke omsetningen. Det er nok en stund til at styrelederen er en robot, men Vital viste hvordan kunstig intelligens er i stand til å gi støtte til styret og å lede bedriften på riktig kurs ved å analysere enorme mengder data.

Tidligere verdensener Gerry Kasparov taper andre sjakkparti mot roboten Deep Blue i 1997. Foto: NTB Scanpix

Sanser, tenker og fatter beslutninger

Roboter kan nå sanse, forstå, handle og lære ved at de selv oppdaterer sitt eget program. I fremtiden vil det øke kvaliteten på arbeidet til utallige profesjoner, og gi mer forutsigbar produktivitet for et hav av bedrifter og selskaper. Roboten Watson, også fra IBM, er et av flere eksempler på kunstig intelligens som har disse evnene. Watson analyserer enorme mengder ustrukturert data for å avdekke innsikt og koblinger det ville tatt mennesker evigheter å komme frem til. For eksempel blir roboten brukt i helsetjenesten til å stille diagnoser. Watson prosesserer nøkkelinformasjonen om pasientens symptomer og medisinske historikk, og undersøker tilgjengelige datakilder for å danne en hypotese om hvilken diagnose pasienten har og hvordan pasienten skal kunne bli frisk.

Roboter ute i det fri

Normalt har robotene stått på fast plass eller hatt en begrenset bevegelsesfrihet i rommet. Neste generasjons roboter vil bevege seg ut i det frie rom og ut i samfunnet.

Et sted å lete for å finne ny teknologi som vil innta samfunnet er i forsvarsindustrien. Teknologien fra denne industrien beveger seg nær sagt alltid til det sivile markedet. Ubåtteknologi har for eksempel blitt videreført til roboter som kan reparere skader på oljeinstallasjoner under vann. Sonar er et annet eksempel. Først brukt under 1. verdenskrig for å finne ubåter. Senere brukt i fiskeindustrien til å finne stimer av fisk. Forsvarsindustrien utviklet satelittnavigerende missiler. Vil fremtidens fly styres uten piloter?

DHL har allerede testet ut dronelevering av pakker til kunder i Tyskland, og flere bilprodusenter fokuserer nå på selvstyrte biler. Studenter på Stanford har også laget en prototype av en flyvende robot, Scamp, som skaffer oversikt i ujevnt terreng etter jordskjelv hvor mennesker og droner ikke kan komme frem. Gående roboter som kan tenke og korrigere ubalanse er perfekte håndhevere av lov og orden. Snart har vi kanskje den første ekte robocop?

I 2015 var det 15 milliarder roboter. Dette regnes med å øke til 50 milliarder i 2020. Samme året tror man at det vil være hele 100 milliarder enheter som er koblet opp mot nettet.


I 2020 spår man at over 100 milliarder enheter er koblet opp mot nettet. Foto: NTB Scanpix

5G legger til rette for robotene

Det kommer et samfunn hvor roboter jobber side om side, og til dels uavhengig av mennesker. Det krever en opprustning av det mest sentrale disse robotene krever, nemlig evnen til å kommunisere med oss og hverandre. De trenger et kommunikasjonsnettverk med global og total dekning.

Telias 4G-dekning har snart nådd 98 prosent av befolkningen. Antall roboter som kommuniserer med hverandre vil, som nevnt, øke drastisk. Premisset for denne omveltningen er 5G. Nettverket er 1000 ganger raskere og forventes å revolusjonere hvordan vi ser på verden. IoT vil befeste seg ytterligere.

Det spekuleres i at høyere hastigheter, bedre rekkevidde og bedre tilgjengelighet er bare noe av det man kan forvente seg av et femte generasjons nettverk. Når 5G lanseres tror man at båndbredden, responstiden og fleksibiliteten gjøre sitt for at markedet for IoT vil eksplodere. Små roboter i form av prosessorer vil være over alt, mens intelligensen (hjernen) vil ligge i skyen. Med høye overføringshastigheter og en responstid nærmere null, håper man roboter vil bli en aktør både i privat- og bedriftsmarkedet. Hovedpoenget med 5G er ikke at du skal kunne laste ned film og musikk raskere, men at maskinene skal kunne sanse, få og sende nok data til at de kan begynne å bevege seg ut i samfunnet.

Tiden vil vise

Morgendagens samfunn vil med andre ord være preget av roboter i mye større grad enn det vi ser i dag. Alt fra transportmidler til mindre wearables vil kunne kommunisere med hverandre som et resultat av bedrifters behov om å være tidlig ute og skape et konkurransefortrinn. Hvordan virksomheter utnytter potensialet som ligger i et så kraftig nettverk vil tiden vise. En ting er i hvert fall sikkert: 5G vil åpne for helt nye produkter og applikasjoner som ikke er påtenkt. Nå må bedriftene holde øye med "the Internet of Things".

Fakta om roboter:

  • En robot er en datastyrt enhet som ved hjelp av sensorer kan motta og behandle data fra omgivelsene.

  • Roboter kan sanse (bearbeide og reagere på dataen) ved å foreta handlinger i henhold til forprogrammerte regler.

  • Ofte brukt for å erstatte rutinemessig grov- eller presisjonsarbeid, eller i forbindelse med oppdrag hvor menneskeliv kan gå tapt. For eksempel i krig og ved strålings- eller eksplosjonsfare.

  • Det forskes ekstensivt på roboter som kan se høre, snakke og bevege seg.

  • Roboter må ikke se ut som mennesker med hode og kropp. Programroboter utvikles nå for å lokalisere, samle, og presentere informasjon på nettet.

  • Det spås at 50 milliarder roboter kommer til å kommunisere med hverandre i 2020

 

 

DEL ARTIKKELEN MED DINE VENNER

Les også:

Sømløst opptak av samtaler og meldinger

Løste vanningsproblemene med IoT

Effektiviserer entrepenørbransjen med IoT

Nyhetsbrev fra Telia

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få mer spennede innhold fra Telia Bedrift. Vi deler ikke adressen din med andre.